Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

Bilet
2156 f2f6 500
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viaslon slon

June 20 2017

2173 2a2f 500
Bilet
3207 5d0a

June 19 2017

Bilet
Cenie tylko takich ludzi którzy wiedzą i nie trzeba im nic mówić.
Takiego to nie trzeba prosić o nic , bo jeszcze weźmie Cie za idiotę i o tobie zapomni
Bilet
2365 9c58
Reposted fromKinne Kinne viabolvaerk bolvaerk
Bilet
Serce ma to do siebie, że jak się je poskłada, poskleja, to zaczyna bić na nowo. Nawet najgłębsze rany po jakiś czasie się zrastają.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabolvaerk bolvaerk
Bilet
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viabolvaerk bolvaerk
Bilet
7601 f35c
Reposted frommyry myry viabolvaerk bolvaerk
Bilet
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
Bilet
5793 c7d6
Reposted frompalegirls palegirls viabolvaerk bolvaerk
Bilet

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

Bilet
8717 07de 500
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viabolvaerk bolvaerk
Bilet
7947 32c7 500
Reposted frombolvaerk bolvaerk
Bilet
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
Reposted fromnewnightmare newnightmare viasmokingtime smokingtime
Bilet
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasmokingtime smokingtime
Bilet
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Bilet
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viasmokingtime smokingtime
Bilet
Bilet

Wszystkie Twoje herbaty stygną. Z rozpędu zawsze zaparzam dwie, Twoja stoi nietknięta. Ciągle się spóźniasz, ale nie mam Ci tego za złe. Ja też wiecznie jestem w niewłaściwym miejscu i czasie. Wiesz w ilu mężczyznach widziałam już Twoją twarz? Zdarzają mi się pomyłki.

A Ty? Śpisz czasem w niewłaściwych łóżkach?

Reposted fromneverragain neverragain viasmokingtime smokingtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl